Samenwerking met o.a.: 

Sociaal Domein Online

TIMM Consultancy

Schulinck  Wolters Kluwer

Het lock

Jeugdzorg werkt! Jeugdhulp alles in het werk.
Arbeidsmarkttafel Jeugd

De Jeugdjurist

De hoofdtrainer

Scholing dichtbij

Ook met diverse detacheringsbureaus is er een mooie samenwerking
op het gebied van trainingen geven en het coachen van jeugdprofessionals.
Onder andere: