Trainingen:

Trainingen/scholing:

Hierbij een greep uit de trainingen die ik kan verzorgen.

De jeugdprofessional; 43 punten SKJ geaccrediteerd 
Complete opleiding voor de (beginnende) jeugdprofessional binnen het sociaal domein:
Deze training bestaat uit meerdere dagdelen, waarbij alle aspecten van het vak van de jeugdprofessional aan bod komen van aanmelding tot afsluiting. Meer info.

De Jeugdwet (basis training); 1 dagdeel, 6 punten SKJ geaccrediteerd
Het sociaal domein; De grijze gebieden in het sociaal domein:  

  • Jeugdwet & Wmo (en aanverwante wetgeving);
  • Jeugdwet & Passend onderwijs

De meldcode;
Beroepscode & tuchtrecht;
Vraagverheldering; 6 punten SKJ geaccrediteerd 
Rapportage & verslaglegging;6 punten SKJ geaccrediteerd
Dossiervorming
;6 punten SKJ geaccrediteerd
Motiverende gespreksvoering;
Medewerker Frontoffice/toegang (kcc);
Communicatietraining;

Maar ook meer specifieke trainingen over:
ASS (Autisme spectrum stoornis), 4 punten SKJ geaccrediteerd
Autisme en het onderwijs,
Hoogbegaafdheid,
ADHD,
Gedragsproblematiek,
Omgaan met weerstand & agressie.

De trainingen kunnen zowel offline als online worden gegeven. Ook in company trainingen zijn mogelijk en volledig op maat.

De trainingen zijn (op aanvraag) SKJ geaccrediteerd. 

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Dat is een quote die bij mij past in het werkveld en tijdens mijn trainingen. Door te ervaren leer je. Dit is dan ook iets wat ik in mijn trainingen erg belangrijk vind; ervaren door te doen.

Naast mijn werk als trainer ben ik ook als trainingsacteur werkzaam. Oefenen, ervaren en durven te leren is van belang in de jeugdhulpverlening en binnen het sociaal domein. Wij als (jeugd)professionals geven dit altijd aan bij de jongeren, “blijven oefenen”. Dit geldt ook voor ons als professionals en dit gebruik ik dan ook in mijn trainingen; interactie met elkaar hebben.